Larenkamp

Algemene informatie

 

 Infobulletin

Huis van de Wijk Zuidwijk

 

Laatste nieuws over de verhuizing naar Slinge 250 en het sluiten van De Larenkamp

 

2e editie | November 2016

 

 

De wijkgebonden activiteiten in De Larenkamp, waaronder de ouderenhuiskamer, verhuizen in januari 2017 naar Slinge 250. De nieuwe locatie wordt het Huis van de Wijk voor Zuidwijk. Ook de bibliotheek krijgt hier een plek.
Nieuwe locatie & nieuwe naam
Stichting DOCK beheert het Huis van de Wijk. De huidige activiteitengroepen van de Country, Aquarel, Yoga, Ouderengym, Klaverjas, spelletjesmiddag en Crea Club worden op de nieuwe locatie aan de Slinge voortgezet.
Voordat het zover is moet het pand worden verbouwd naar het concept van een Huis van de Wijkmet een goede toegankelijkheid voor mindervaliden. Zo komen er twee invalideparkeerplaatsen. De verbouwing is gestart en is eind december klaar. In januari is de verhuizing en gaat het pand open. De officiële opening volgt later. U krijgt daar een uitnodiging voor. Ook wordt er een prijsvraag uitgezet voor de naam van Slinge 250. Daarover ontvangt u binnenkort meer informatie via Stichting DOCK.

Orgel
In De Larenkamp staat een theaterorgel dat vroeger in een bioscoop heeft gestaan. Op de nieuwe locatie is voor dit orgel geen plek. Uit een taxatie blijkt dat het orgel in slechte staat verkeert. Er is breed geïnventariseerd naar belangstelling voor dit orgel, maar geïnteresseerden haken af op de staat van het orgel. De Nederlandse Orgelfederatie zet zich in voor het behoud van de nog bestaande theaterorgels in Nederland en kan het gespecialiseerde onderhoud uitvoeren. Komende periode wordt benut om tot een

goede oplossing te komen. De orgelfederatie zet zich hier ook voor ook in. Daarbij heeft kort geleden de bewonersgroep Historisch Collectief Charlois een oproep gedaan om het theaterorgel ergens in
Rotterdam een plek te geven.

Sloop De Larenkamp
Na de verhuizing vindt in De Larenkamp asbestinventarisatie plaats en wordt het gevonden asbest verwijderd. Vervolgens wordt De Larenkamp gesloopt. De verwachting is dat dit in de loop van
2017 plaatsvindt. In afwachting van de sloop komt er leegstandsbeheer in het g
ebouw.

 

.

 

Activiteiten in de Larenkamp

In de Larenkamp vinden geen verhuringen meer plaats met uitzondering van de door Sport & Cultuur georganiseerde activiteiten die een relatie hebben met de Ouderenhuiskamer. Dit zijn namelijk de activiteiten die na de verhuizing ook doorgaan. Het programma van de activiteiten vindt u in de agenda op deze website.

Voor grote cultuurvoorstellingen c.q. het huren van een grote zaal in Charlois, verwijzen wij u naar Theater Zuidplein, www.zuidplein.nl en de stichting RAAF, www.RAAFRotterdam.nl.

 

 

Contactgegevens

Wilt u meer informatie over LCC de Larenkamp, neemt u dan contact met ons op.

E: info@larenkamp.nl
W: www.larenkamp.nl